Μπουκαρνέα, Νολίνα

Μπουκαρνέα, Νολίνα (Beaucarnea recurvata)

Είδος φυτού Εσωτερικού χώρου
Περίοδος ανθοφορίας Μη καθορισμένη
Εδαφικές απαιτήσεις Καλά αποστραγγιζόμενα
Απαιτήσεις σε νερό
Απαιτήσεις σε φως
Αντοχή στο κρύο
Μέγιστο ύψος (m) 4
Μέγιστη διάμετρος (m) 2
Χρώμα άνθους Κιτρινωπό
Βαθμός δυσκολίας 2
Κατηγορίες: ,