ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ - ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

AGLEV® SI 200 ΑΤΤΑΠΟΥΛΓΙΤΗΣ

9.0012.00

ΒΟΛΒΟΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Τουλίπα darwin hybrid apeldoorn golden

0.40

ΒΟΛΒΟΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Ζουμπούλι (μέγ.18/19) 18100

1.00

ΒΟΛΒΟΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Κρόκος S154

0.30

ΒΟΛΒΟΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Ανεμώνες διπλές – μονές S50

0.30

ΒΟΛΒΟΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Ίριδα S57

0.30

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΒΟΛΒΟΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Τουλίπα darwin hybrid apeldoorn golden

0.40

ΒΟΛΒΟΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Τουλίπα darwin hybrid apeldoorns elite

0.40

ΒΟΛΒΟΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Τουλίπα darwin hybrid mystic van eijk

0.40

ΒΟΛΒΟΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Τουλίπα darwin banja luka

0.40

ΒΟΛΒΟΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Τουλίπα darwin hybrid apeldoorn

0.40

ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ - ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

AGLEV® SI 200 ΑΤΤΑΠΟΥΛΓΙΤΗΣ

9.0012.00

ΒΟΛΒΟΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Κρόκος S154

0.30

ΒΟΛΒΟΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Ίριδα S57

0.30