Κόχια (Νεροκυπάρισσο)

Κόχια (Νεροκυπάρισσο) (Kochia scoparia )

Είδος φυτού Ετήσια ανθόφυτα
Περίοδος ανθοφορίας Καλοκαίρι
Εδαφικές απαιτήσεις Ξηρά εδάφη
Απαιτήσεις σε νερό
Απαιτήσεις σε φως
Αντοχή στο κρύο
Μέγιστο ύψος (m) 1.5
Μέγιστη διάμετρος (m) 1
Χρώμα άνθους Αφανή άνθη
Βαθμός δυσκολίας 2
Κατηγορίες: ,