Λιπόκεδρος

Λιπόκεδρος (Libocedrus decurens “Aureovariegata”))

Είδος φυτού Κωνοφόρο
Περίοδος ανθοφορίας Ασήμαντη
Εδαφικές απαιτήσεις Γόνιμα, Καλά αποσρταγγιζόμενα
Απαιτήσεις σε νερό
Απαιτήσεις σε φως
Αντοχή στο κρύο
Μέγιστο ύψος (m) 30
Μέγιστη διάμετρος (m)5
Χρώμα άνθους
Βαθμός δυσκολίας 2
Κατηγορίες: ,