Κότινος (Χρυσόξυλο)

Κότινος (Χρυσόξυλο) (Cotinus coggygria, Rhus cotinus)

Είδος φυτού Φυλλοβόλοι θάμνοι
Περίοδος ανθοφορίας Άνοιξη
Εδαφικές απαιτήσεις Χωρίς απαιτήσεις
Απαιτήσεις σε νερό
Απαιτήσεις σε φως
Αντοχή στο κρύο
Μέγιστο ύψος (m) 4
Μέγιστη διάμετρος (m)3
Χρώμα άνθους Λευκό, Κίτρινο
Βαθμός δυσκολίας 1