Γκίνκγκο

Γκίνκγκο (Ginkgo biloba)

Είδος φυτού Κωνοφόρο
Περίοδος ανθοφορίας Άνοιξη
Εδαφικές απαιτήσεις Ουδέτερα έως όξινα, Καλά αποστραγγιζόμενα
Απαιτήσεις σε νερό
Απαιτήσεις σε φως
Αντοχή στο κρύο
Μέγιστο ύψος (m) 0.35
Μέγιστη διάμετρος (m) 0.2
Χρώμα άνθους Λευκό
Βαθμός δυσκολίας 1
Κατηγορίες: ,