Φιλόδεντρο

Φιλόδεντρο (Philodendron scandens “oxycardium”, P. domesticum, P. selloum)

Είδος φυτού Εσωτερικού χώρου
Περίοδος ανθοφορίας Μη καθορισμένη
Εδαφικές απαιτήσεις Καλά αποστραγγιζόμενα
Απαιτήσεις σε νερό
Απαιτήσεις σε φως
Αντοχή στο κρύο
Μέγιστο ύψος (m) 2
Μέγιστη διάμετρος (m)0.5
Χρώμα άνθους
Βαθμός δυσκολίας 2