Πτέρις

Πτέρις (Pteris cretica, P. ensiformis, P. quadriaurita, P. tremula)

Είδος φυτού Ποώδη Πολυετή
Περίοδος ανθοφορίας Δεν ανθοφορεί
Εδαφικές απαιτήσεις Γόνιμα, Καλά αποστραγγιζόμενα
Απαιτήσεις σε νερό
Απαιτήσεις σε φως
Αντοχή στο κρύο
Μέγιστο ύψος (m) 0.8
Μέγιστη διάμετρος (m)0.6
Χρώμα άνθους
Βαθμός δυσκολίας 3
Κατηγορίες: ,