Ποτεντίλλα

Ποτεντίλλα (Potentilla fruticosa)

Είδος φυτού Φυλλοβόλοι θάμνοι
Περίοδος ανθοφορίας Καλοκαίρι, Φθινόπωρο
Εδαφικές απαιτήσεις Γόνιμα, Καλά αποστραγγιζόμενα
Απαιτήσεις σε νερό
Απαιτήσεις σε φως
Αντοχή στο κρύο
Μέγιστο ύψος (m) 1
Μέγιστη διάμετρος (m)1.5
Χρώμα άνθους Λευκό, Κόκκινο, Ροζ, Πορτοκαλί
Βαθμός δυσκολίας 2