Οξιά

Οξιά (Fagus sylvatica, F. sylvatica “Pendula”, F. sylvatica “Purpurea”)

Είδος φυτού Φυλλοβόλα δέντρα
Περίοδος ανθοφορίας Άνοιξη
Εδαφικές απαιτήσεις Υγρά, Γόνιμα εδάφη
Απαιτήσεις σε νερό
Απαιτήσεις σε φως
Αντοχή στο κρύο
Μέγιστο ύψος (m) 40
Μέγιστη διάμετρος (m)10
Χρώμα άνθους Πράσινο
Βαθμός δυσκολίας 2