Νεπέτα

Νεπέτα (Nepeta x faasseni)

Είδος φυτού Ποώδη Πολυετή, Εδαφοκάλυψης
Περίοδος ανθοφορίας Άνοιξη, Καλοκαίρι
Εδαφικές απαιτήσεις Υγρά, Καλά Αποστραγγιζόμενα
Απαιτήσεις σε νερό
Απαιτήσεις σε φως
Αντοχή στο κρύο
Μέγιστο ύψος (m) 0.6
Μέγιστη διάμετρος (m)1
Χρώμα άνθους Μωβ, Μπλε
Βαθμός δυσκολίας 2
Κατηγορίες: ,