Κορέοψη

Κορέοψη (Coreopsis verticillata “Grandiflora”)

Είδος φυτού Ποώδη Πολυετή
Περίοδος ανθοφορίας Καλοκαίρι, Φθινόπωρο
Εδαφικές απαιτήσεις Γόνιμα, Καλά αποστραγγιζόμενα
Απαιτήσεις σε νερό
Απαιτήσεις σε φως
Αντοχή στο κρύο
Μέγιστο ύψος (m) 1
Μέγιστη διάμετρος (m) 0.8
Χρώμα άνθους Κίτρινο
Βαθμός δυσκολίας 3
Κατηγορίες: ,