Κερατόστιγμα

Κερατόστιγμα (Ceratostigma plumbaginoides)

Είδος φυτού Ποώδη Πολυετή, Εδαφοκάλυψης
Περίοδος ανθοφορίας Τέλος Καλοκαιριού, Φθινόπωρο
Εδαφικές απαιτήσεις Γόνιμα, Υγρά, Καλά αποστραγγιζόμενα
Απαιτήσεις σε νερό
Απαιτήσεις σε φως
Αντοχή στο κρύο
Μέγιστο ύψος (m) 0.5
Μέγιστη διάμετρος (m)0.5
Χρώμα άνθους Μπλε, Μωβ
Βαθμός δυσκολίας 2
Κατηγορίες: ,