Κάρδαμο

Κάρδαμο (Lepidium sativum)

Είδος φυτού Αρωματικά φυτά, Βότανα
Περίοδος ανθοφορίας Καλοκαίρι
Εδαφικές απαιτήσεις Ελαφριά εδάφη, Καλά αποστραγγιζόμενα
Απαιτήσεις σε νερό
Απαιτήσεις σε φως
Αντοχή στο κρύο
Μέγιστο ύψος (m) 0.4
Μέγιστη διάμετρος (m)0.2
Χρώμα άνθους Λευκό
Βαθμός δυσκολίας 2