«Χώμα Ποιότητας» Big Bag Αναγνώστου

75.00

Η συσκευασία του “Big Bag” καλύπτει τις ανάγκες για μεγάλη ποσότητα χώματος σε κηποτεχνικά έργα.

Άμεσα Διαθέσιμο

«Χώμα Ποιότητας» Big Bag Αναγνώστου ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ - ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ Γεωπονικό Κέντρο Κήπου
«Χώμα Ποιότητας» Big Bag Αναγνώστου

Άμεσα Διαθέσιμο