Αλθαία

Αλθαία (Althea rosea, A. officinalis, A.chinensis, A. ficifolia)

Είδος φυτού Ποώδη Πολυετή
Περίοδος ανθοφορίας Καλοκαίρι
Εδαφικές απαιτήσεις
Απαιτήσεις σε νερό /3
Απαιτήσεις σε φως /3
Αντοχή στο κρύο /3
Μέγιστο ύψος (m)
Μέγιστη διάμετρος (m)
Χρώμα άνθους
Βαθμός δυσκολίας
Κατηγορίες: ,